Šiuolaikinis sterilių instrumentų saugojimo reikalavimas – instrumentai ir tvarsliava turi būti laikomi sandriuose plastiko-popieriaus paketuose. Vienintelis garantuotas šių paketų sandarumo užtikrinimas – užlydymas pakuočių siūlėtuvo pagalba. Siūlėtuvuose gali būti sumontuota bėgelių arba rotacinė sistemos.